Sanatate

Unitățile de primiri urgențe

Pentru eficientizarea sistemului național de sănătate va fi necesară definirea foarte clară a două concepte distincte în ceea ce privește starea fundamentală a pacienților. Aceste două concepte sunt necesare pentru a putea fi stabilită abordarea sanitară a fiecărui caz în parte:

  • Starea medicală de inconștiență -nedecizională- care va fi constatată de echipajele care ajung primele în locul în care se află pacientul sau care iau primele în primire pacientul la pre-zentarea acestuia în unitățile sanitare și pentru care vor decide rudele sau, în lipsa acestora, personalul medical;
  • Starea medicală de conștiență -decizională- care va fi constatată în mod similar, de personalul medical care intră pentru prima dată în contact cu pacientul respectiv și pentru care vor decide ei singuri.

Astfel, pentru tratarea pacienților cu urgențe medicale, în special pentru cei aflați în starea medicală de inconștiență, ar trebui să fie create Unitățile de Primiri Urgențe care vor funcționa ca un sistem de sine stătător, fiind finanțate de guvern pe o componentă bugetară distinctă.

Totuși, imposibilitatea planificării unui volum predictibil de activitate face ca acest sistem de Unități de Primiri Urgențe să aibă un statut special, deci și o finanțare adaptată nevoilor. În acest sens, construcția SMURD este un exemplu de bune practici ce trebuie continuat și perfecționat.

Mai mult, pentru eficientizarea sistemului și alocarea corespunzătoare a resurselor, va trebui ca actualele spitale județene să fie transformate în Unități de Primiri Urgențe (UPU).

Trebuie avut în vedere faptul că finanțarea sistemului UPU trebuie să fie făcută de la bugetul de stat și să asigure, în funcție de necesități,următoarele:

  • necesarul investițional tehnic, logistic și energetic;
  • necesarul investițional uman;
  • necesarul operațional cu materiale sanitare și medicamente.

Costurile suplimentare pe care le poate presupune tratarea unui pacient, atât cu medicamente, cât și cu materiale necesare vor fi suportate de Serviciile Medicale de Urgență până la transferarea pacientului în unitățile medicale clasice de întreținere a sănătății. În acest sens, în cazul procedurilor de achiziție în sistemul SMURD, cel de ambulanță sau al sistemului de apel de urgență 112, va trebui să fie respectate aceleași principii concurențiale ale economiei de piață.

Nu în ultimul rând, pentru descurajarea și reducerea numărului de apeluri abuzive la serviciul de urgență 112, este nevoie de introducerea unui sistem de penalizare ulterioară constatării acestor apeluri excesive (acolo unde va fi posibilă recunoașterea apelantului). Acest lucru se va putea face prin debitarea directă din rezerva personală de Sano-lei a persoanelor care comit respectivele abuzuri a unui cuantum stabilit prin normele ce vor reglementa utilizarea serviciului de apel de urgență 112.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, în domeniul sănătății se impune construcția unor noi sisteme funcționale, care să aibă la bază principiul fundamental al economiei de piață.

Acest concept arhitectural nou al sistemului național de sănătate trebuie completat cu date și parametri economico-financiari pentru a putea anticipa costurile de implementare, funcționare și obținere a rezultatelor pe care le așteaptă toți cetățenii și, în special, pacienții care au nevoie de un sistem național de sănătate eficient.

De asemenea, acest nou concept are menirea de a asigura, din punct de vedere al sănătății, infrastructura și mecanismele legislative care să asigure la rândul lor sisteme viabile și funcționale pentru servicii medicale comparabile cu cele din restul statelor membre ale Uniunii Europene.

În acest sens, trebuie subliniat faptul că serviciile medicale la standarde înalte de performanță și competitivitate pot fi obținute în sistemul de sănătate românesc numai dacă finanțarea oferită de stat ca sprijin financiar va fi acordată direct pacienților, nu furnizorilor de bunuri și servicii medicale și va fi schimbat statutul medicilor și al personalului medical (aceștia devenind liber-profesioniști). De asemenea, administrarea spitalelor și a tuturor centrelor medicale ale statului va trebui să fie făcută printr-un management profesionist, sub forma unor parteneriate public-private.

 

Nu ai drepturi pentru a publica.

Sunteți aici: Home Domenii Sănătate Unitățile de primiri urgențe