Sanatate

Plata serviciilor medicale

Unitatea de plată într-un nou sistem de sănătate ar putea fi „Leul de Sănătate” sau, mai simplu, „Sano-leul”, echivalent din punct de vedere valoric cu un leu. Pentru ca acest lucru să fie posibil, va fi nevoie de onouă instituție, care va juca rolul de piatră de temelie a sistemului de sănătate: Administrația Fondului pentru Sănătate. Practic, în noua viziune a domeniului sănătății din România, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va fi înlocuită cu Administrația Fondului pentru Sănătate (AFS).

Motivul acestei schimbări este dat de funcționarea CNAS, instituție care plătește direct furnizorii de medicamente și furnizorii de servicii medicale și alte servicii conexe, într-un sistem neconcurențial ce duce la apariția unor prețuri și tarife aberante pentru produsele și serviciile oferite pacienților din România. În acest sens, introducerea măsurii de coplată este o măsură pe cât de ineficientă, pe atât de incontrolabilă și detestată nu doar de cei care lucrează în sistemul de sănătate, ci și de pacienți.

Drept urmare, Administrația Fondului pentru Sănătate va fi instituția responsabilă cu gestionarea sumelor alocate de la bugetul de stat, conversia unităților monetare din lei în „Sano-lei” și va avea ca principală sarcină alocarea unităților financiare direct către beneficiarii serviciilor medicale.

De asemenea, AFS va transforma din moneda sanitară Sano-leu în lei deconturile emise de unitățile medicale, decontând și virând sumele corespunzătoare în conturile bancare ale prestatorilor de servicii și produse medicale, în funcție de opțiunile pacienților.

Nu în ultimul rând, un aspect extrem de important în funcționarea Administrației Fondului pentru Sănătate va fi respectarea principiului reciprocității în drepturi și obligații financiare între aceasta și pacienți.

Astfel, AFS va trebui să plătească și ea penalități și compensări financiare pacienților dacă nu va reuși să alimenteze conturile personale ale acestora la timp și cu sumele de Sano-lei necesare pentru plata serviciilor medicale de care au nevoie. În acest sens, valoarea penalităților va trebui să fie stabilită conform unui algoritm tehnic de finanțare aprobat prin lege.

Practic, Administrația Fondului pentru Sănătate, în calitate de unică autoritate de administrare financiară a sistemului de sănătate la nivel na-țional, va centraliza, procesa și gestiona toate informațiile din domeniul sănătății care cuprind:

  • deconturile și sumele gestionate de toate unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății;
  • informațiile furnizate de cardurile individuale de sănătate, cât și deconturile financiare personale;
  • informațiile furnizate de unitățile de transfer financiar sanitarpentru pacienți.

Necesitatea introducerii acestei unități de plată rezidă în primul rând din faptul că astfel poate fi eliminată în totalitate posibilitatea folosirii în alte domenii de activitate a disponibilităților financiare alocate sănătății.

În al doilea rând, în condițiile în care pacientul știe că el este cel care plătește în mod direct (fie doar cu Sano-lei sau cu Sano-lei și în completare cu lei) serviciile medicale de care are nevoie, va fi în mod automat nu doar atent să primească servicii medicale corecte pentru plata efectuată, dar va fi și cumpătat și nu va face excese în privința cererilor de servicii medicale cum ar fi, de exemplu, internarea într-un spital. În plus, în funcție de calitatea serviciilor primite, pacientul devine cel care decide dacă va reveni sau nu în unitatea sanitară respectivă, iar acest lucru va duce și la crearea unui mediu concurențial între unitățile medicale.

În consecință, în noul concept al sistemului de sănătate românesc, cardul de sănătate reprezintă un centralizator informațional al fiecărui pacient, acesta putând fi utilizat atât pentru culegerea de informații medicale, cât și pentru plata serviciilor medicale și accesarea istoricu-lui financiar al pacienților. În plus, pentru a asigura o disponibilitate câtmai bună a informațiilor într-un timp cât mai scurt, pe lângă funcția de plată a serviciilor medicale către prestatorii acestora și către unitățile de comercializare a produselor medicale, cardurile de sănătate vor trebui să poată furniza două categorii principale de informații:

  • Istoricul medical -fișa medicală individuală a fiecărui pacient în parte- care va conține toate informațiile medicale necesare medicilor;
  • Operațiunile financiare -care vor cuprinde istoricul creditărilor financiare de la AFS, precum și istoricul debitărilor făcute de pacienți către prestatorii de servicii și produse medicale.

Nu ai drepturi pentru a publica.

Sunteți aici: Home Domenii Sănătate Plata serviciilor medicale