Sanatate

Ministerul sănătății și sistemul național de sănătate

 sanatateMinisterul Sănătății este responsabil în primul rând de asigurarea unui cadru instituțional și legislativ care să permită buna desfășurare a actului medical și a serviciilor adiacente. De asemenea, Ministerul Sănătății este cel care asigură verificarea stării de conformitate a actului medical în concordanță cu reglementările legale în vigoare privind funcționarea instituțiilor și unităților medicale din România.

De asemenea, Ministerul Sănătății întocmește, avizează și verifică, prin instituțiile din subordine, îndeplinirea conformă a tuturor normelor și standardelor de calitate pe care trebuie să le respecte instituțiile și unitățile medicale din România.

Sistemul național de sănătate, reprezentat de infrastructura domeniului sănătății și de managementul acesteia, vor trebui să beneficieze de un concept schimbat și adaptat necesităților actuale.

Ministerul Sănătății trebuie să fie singurul ordonator de credite din domeniu, orientat spre patru mari direcții de finanțare:

Pacienții
Unitățile de urgență
Unitățile de excelență
Investițiile în cercetare și dezvoltare și în unitățile de interes strategic național în domeniul sănătății

În prezent, unitățile sanitare se află fie în proprietatea statului, prin intermediul autorităților locale sau al celor centrale, fie se găsesc în proprietate privată. Însă, unitățile clasice de prevenire și de tratare a bolilor și întreținerea stării de sănătate trebuie să devină unități cu adevărat independente, atât din punct de vedere al investițiilor derulate, cât și din punct de vedere al operațiunilor desfășurate în aceste unități, fără a fi dependente de finanțarea de la bugetul central.

Astfel, va trebui ca administratorii unităților medicale să analizeze fie posibilitatea închirierii lor unor investitori privați, fie finanțarea din surse proprii a investițiilor necesare pentru ca unitățile medicale în cauză să îndeplinească toate normele de funcționare, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al calității actului medical.

Desigur, va trebui ca echipele de management ale acestor unități sanitare să fie private, fiind selectate în urma unor concursuri de ocupare a posturilor atribuite în baza contractelor de management. Cu alte cuvinte, managementul centrelor de sănătate ar trebui să fie asigurat de managerii privați, în colaborare cu Consiliile de Management. Va trebui ca acestea din urmă să fie compuse dintr-un număr impar de membri printre care se vor afla:

-reprezentanții acționarilor
-medici
-personal specializat
-serviciul de operare
-managementul executiv

Astfel, după modelul mall-urilor comerciale, investitorii vor avea oportunitatea să construiască așa-zise „mall-uri de sănătate" folosind aceeași rețetă prin care sunt administrate investițiile private pentru că un management privat va duce la prestarea unor servicii de calitate ridicată pentru pacienții unităților sanitare din România.

În acest sens, în fiecare localitate cu statut de oraș trebuie să existe cel puțin o Unitate de Întreținere a Sănătății care să funcționeze permanent. Sarcina ca această condiție să fie îndeplinită va cădea în responsabilitatea autorităților locale, în timp ce gestionarea tehnico-administrativă a unităților medicale trebuie să fie pur și simplu o chestiune de management care să plece de la premisa că serviciile medicale trebuie să satisfacă cât mai bine nevoia curentă de sănătate a populației, printr-o gamă cât mai largă de astfel de servicii performante.

Nu ai drepturi pentru a publica.

Sunteți aici: Home Domenii Sănătate Ministerul sănătății și sistemul național de sănătate