Munca si Protectie Sociala

Modificări necesare în Codul Muncii

 munca si protectie socialaDin punct de vedere al modificărilor necesare în Codul Muncii, una dintre cele mai importante măsuri este eliminarea impozitării muncii. Este vorba despre o măsură care va avea parte de multe controverse, dar care, pe lângă beneficiile directe aduse din punct de vedere social va reprezenta punctul de plecare într-o nouă etapă de creștere economică în România.

De asemenea, o altă măsură la fel de importantă o reprezintă liberalizarea raporturilor de muncă. Adică simplificarea tuturor procedurilor de angajare. Însă nu mai puțin importante sunt și alte măsuri, precum schimbarea statutului medicilor și al profesorilor și declararea lor liber profesioniști din punct de vedere al Codului Muncii.

Practic, aceste măsuri vor fi primul pas sănătos către o rezolvare a problemelor care există în sănătate și educație.

În privința medicilor și a profesorilor, vorbim despre declararea statutului de liber profesionist, similar cu cel al avocaților. Acest statut le va permite pe de o parte profesioniștilor din domeniu să poată să-și desfășoare activitatea fără nicio limitare a veniturilor deoarece ca liber profesioniști ei vor putea să câștige pe cât de mult și de bine vor profesa.

În plus, statutul de liber profesionist va mai aduce un beneficiu: cel puțin în domeniul medical se vor putea crea echipe medicale cu statut juridic care să poată opera în diverse locuri, exact așa cum am văzut că vin în România echipe de medici din străinătate. În acest sens, trebuie să conștientizăm, încă de la început, că în echipele respective nu sunt numai medici, ci sunt și tehnicieni sau creatori de software, care se ocupă de buna funcționare a echipamentelor și a aparaturii necesare.

Ei bine, aceste echipe medicale ar putea practica specializarea pe care o au în orice loc din țară, atâta vreme cât ar avea asigurată infrastructura necesară. Astfel, dacă un anumit spital dintr-o anume localitate are nevoie de o astfel de echipă, ea se poate deplasa în locul respectiv foarte ușor, ceea ce face ca gradul de promptitudine și de performanță în domeniul sănătății să crească. Totul datorită acestei schimbări în Codul Muncii.

O a patra schimbare majoră care ar trebui implementată este elaborarea și asumarea în mod obligatoriu de fiecare categorie profesională a Codului de Onoare Deontologică și Etică Profesională. Este o măsură absolut necesară, pentru că aceste Coduri de Onoare și Etică Profesională vor reprezenta reperele de valoare ce vor guverna, prin intermediul unor Consilii de Onoare, fiecare domeniu profesional.

Este nevoie de așa ceva pentru că nu mai avem reperele valorice pe fiecare categorie de activități în parte și, de multe ori, când apar derapaje din pricina unor oameni care nu respectă anumite norme opinia publică ajunge să confunde profesia respectivă cu derapajul unuia dintre practicanți.

Aceste Consilii de Onoare ar trebui să fie organismele desemnate să asigure un autocontrol intern din punct de vedere al profesiilor respective și ar trebui să poată lua măsurile necesare, astfel încât percepția și încrederea populației și a societății privind o profesie în ansamblul ei să nu fie alterată din cauza unui individ care a făcut o greșeală. Practic, Codurile de Onoare Deontologică și Etică Profesională precum și Consiliile de Onoare care ar trebui să asigure aplicarea lor ar trebui să reprezinte un veritabil sistem imunitar intern, care să aibă o primă reacție în astfel de cazuri.

Nu ai drepturi pentru a publica.