Legislație și Administrație

Stabilitatea legislativă

O mare inechitate comisă de reprezentanții statului român este schimbarea regulilor „pe parcurs”. Astfel, principiul ce ar trebui de asemenea să fie prevăzut în Constituție este acela că orice modificare și nouă reglementare nu are efecte „în timpul jocului”.

De exemplu, în privința numirii sau alegerii reprezentanților statului român, o modificare de lege sau o nouă normă cu referire la aceștia nu ar trebui să poată fi aplicată în cazul celor care sunt deja în funcție la data modificării sau promulgării noii norme, ci doar în cazul celor ce vor fi aleși sau vor fi numiți după intrarea în vigoare a normelor respective. Acest principiu ar trebui să fie valabil pentru orice funcționar al statului, fie că a fost numit sau a fost ales.

 

În plus, acesta nu ar trebui să poată fi demis sau revocat din funcție decât dacă sunt întrunite și aplicate condițiile existente la numirea sau alegerea sa în funcția respectivă. Desigur, de la această regulă va trebui să poată face excepție acele cazuri de incompatibilitate demonstrate în justiție sau cele de încălcare a legii în funcția respectivă.

Avem nevoie, fără a mai fi necesare exemple, de această prevedere constituțională pentru a putea intra într-o stare de normalitate și predictibiliate atât de necesară nu doar din punct de vedere administrativ, ci și din punct de vedere social, politic și fiscal. Rolul acestei prevederi este de a preveni derapajele și de a reglementa anumite tendințe și modalități greșite de lucru în această privință.

Nu ai drepturi pentru a publica.