Legislație și Administrație

Moneda națională, monedă de referință

Efectuarea tuturor operațiunilor economice din România ar trebui să se poată face numai în moneda națională aflată în circulație la momentul respectiv.

De exemplu, dacă aveam acest principiu inclus în ultima modificare constituțională, criza economico-financiară din 2007 ar fi avut un impact negativ mult mai mic și ar fi fost resimțită mult mai puțin de români, întrucât ar fi eliminat riscul valutar suportat de cetățeni prin accesarea creditelor în valută. Așadar, dacă am fi beneficiat de acest principiu nicio bancă din România nu ar fi putut să pună la dispoziția unui client un contract de împrumut în altă monedă decât în lei, contribuabilii români fiind astfel protejați de speculațiile financiare mondiale.

 

Nu toți cetățenii au cunoștințe economice și știința banului, iar criza economico-financiară a lovit în România în mare măsură pe fondul necunoașterii de către români a unor noțiuni elementare de ordin financiar printre care se numără și acest risc valutar.

Este nefiresc să stabilești obligații într-o altă monedă decât cea în care contribuabilul își încasează veniturile. Tocmai de aceea, în momentul declanșării crizei economico-financiare, prima măsură care ar fi trebuit să fie luată de statul român -dacă se dorea într-adevăr protejarea populației- era tocmai conversia din valută în lei a tuturor creditelor acordate debănci. Însă, din moment ce acest lucru nu s-a întâmplat, toate riscurile legate de deprecierea monetară, riscul valutar sau diferența de curs de schimb au fost puse pe spinarea cetățenilor cu credite în monede străine la bănci. Astfel, pentru că tot riscul a fost transferat asupra lor, s-a ajuns în situația în care peste jumătate dintre cei care aveau credite în 2007 să fie acum restanțieri la bănci, aproximativ trei milioane de cetățeni.

      De asemenea, lipsa acestei prevederi a dus la efecte negative și la nivelul antreprenoriatului, multe firme închizându-se pentru că nu au mai putut face față cheltuielilor suplimentare cauzate de creditele contractate în alte monede decât cea în care își realizau veniturile.

Nu ai drepturi pentru a publica.