Factorul politic

Un nou sistem politic

Mediul politic în ansamblul său a reușit cea mai proastă „performanță” în ultimii 25 de ani: să se autodecredibilizeze. În prezent, partidele și politicienii sunt blamați pe bună dreptate din cauza incapacității de a crea politici publice care să îmbunătățească viața oamenilor, iar acest lucru se întâmplă, după cum spuneam, din cauza aplicării unui sistem politic vechi.

Un stat de drept nu poate fi construit de un mediu politic „bolnav” și neperformant. De aceea este absolut necesar și trebuie acceptat faptul că factorul politic, în ansamblul său, are nevoie de o construcție nouă.

      Așadar, pentru a putea schimba ceva, partidele și politicienii din România au nevoie de un nou sistem, întrucât cel actual seamănă cu un topogan pe care, cu cât urcă mai sus, cu atât devine mai riscant, în cazul în care deviază de la traseul „construit” tocmai de mediul politic.

În aceste condiții, nu ne rămâne nimic de făcut decât să acceptăm și apoi să începem a pune bazele unei noi construcții politice, care să aibă ca principiu fundamental conceptul pe care-l dorim cu toții: cel al statului de drept.

Astfel, este deosebit de necesar ca actualii lideri, indiferent de culoarea lor politică, să așeze pe primul loc bunăstarea cetățenilor români, indiferent de etnie, credință sau culoare, iar dezvoltarea economico-socială a României să reprezinte prioritatea lor absolută. Decidenții politici și administrativi ai acestei țări trebuie să-și schimbe prioritățile politice și orgoliile individuale în decizi economico-sociale de interes colectiv, care să asigure un mers uniform și accelerat către vârful ierarhiilor țărilor dezvoltate.

Însă, pentru ca într-o bună zi România să aibă partide politice puternice, care să se confrunte în competiții ideologice de politici publice cu scopul de a rezolva cât mai bine problemele de funcționare a societății noastre și să aducă astfel bunăstare și mulțumire în rândul cetățenilor, este nevoie să ne unim forțele pentru a face ceea ce trebuie făcut:

  • să admitem ca finanțarea partidelor politice să fie făcută în totalitate numai de la bugetul de stat, în funcție de performanțele obținute, stimulându-se astfel partidele spre performanță și interzicându-se prin Constituție orice alt tip de finanțare;
  • costurile pentru finanțarea campaniilor politice și de alegeri administrative să fie stabilite conform unui studiu independent și alocate echidistant competitorilor;
  • mediul politic să accepte o împărțire a puterii de decizie și, implicit, a responsabilităților în interiorul partidelor, spre deosebire de sistemul actual, axat pe omul-partid, conducătorul absolut.

În plus, românii și România vor avea parte de bunăstare economică și pace socială numai atunci când deciziile luate de liderii politici vor respecta întotdeauna și invariabil două principii fundamentale:

  • Să facă totul în slujba cetățeanului;
  • Să ia deciziile politice în scopul bunului mers economic și pen-tru menținerea echilibrului social, cu costuri optime.

De asemenea, este nevoie ca politicienii să-și asume în mod clar și fără echivoc afirmațiile făcute, întrucât dialogul așa-zis diplomatic lasă loc de numeroase interpretări, iar această duplicitate a mesajelor exprimate, neasumată, a dus de-a lungul timpului la situații care în loc să asigure soluțiile necesare pentru progres și bunăstare, au fost în realitate pretexte pentru conflicte.

În plus, trebuie menționat faptul că aspectele prezentate mai sus sunt și principalele motive pentru care actualii lideri se „consumă” repede atât psihic cât și fizic, pentru ca mai apoi să constatăm că în realitate ei sunt manipulați de eșaloanele 2 și 3 din partide, eșaloane care nu au nicio responsabilitate asumată pentru eșecurile înregistrate, acestea fiind atribuite exclusiv liderilor, iar reușitele celor care „ies la rampă”, venind din spate.

Mai mult, criza economico-financiară declanșată în anul 2007 a produs și impune în continuare ca o condiție existențială pentru societăți și chiar pentru națiuni, un proces de depolitizare a structurilor administrative ale statului și înlocuirea decidenților politici cu decidenți tehnocrați ce provin din rândul experților, tehnocraților, teoreticieni și practicieni deopotrivă. Așadar, se impune ca balanța să încline în favoarea tehnocraților, a celor care cunosc și stăpânesc arta utilizării mecanismelor economice.

De asemenea, partidele trebuie să-și formeze o clasă de tineri politicieni care să învețe să lucreze în echipă, împărțind sarcinile conform competențelor pe care le au, arogându-și totodată meritele și drepturile direct proporțional cu nivelul responsabilităților asumate.

Numai așa vom cultiva o clasă de politicieni cu valențe și abilități ce pot face față unui leadership european și internațional, recunoscută de personalitățile mondiale.

În concluzie, România trebuie să adune toți specialiștii de care dispune pentru a concepe o nouă arhitectură funcțională a statului român, păstrând ca principiu de bază valorile universale și românești autentice. Astfel, o nouă construcție și un termen realist de realizare a acesteia trebuie să fie deopotrivă obiectivele principale ale conducerii României, cât și a mediului politic în ansamblul său, indiferent de culoarea politică.

Nu ai drepturi pentru a publica.