Factorul politic

Pragmatismul politic

Modelul pragmatic desemnează o nouă manieră de concepere și de asumare a deciziilor politice. Acest model pragmatic se bazează pe un fundament democrati deoarece respectă consensul obținut prin discuție și prin confruntarea argumentelor. Astfel, rezultatul final duce la cea mai bună decizie care poate fi luată la acel moment, în circumstanțele date, decizie care răspunde cel mai bine cerințelor socio-economice ale societății.

Pe scurt, pragmatismul politic se referă la echilibrul ce trebuie să domine retorica politică în raport cu nevoia reală a comunităților. Astfel, modelul pragmatic este bun din punct de vedere moral și corect din punct de vedere politic și este cel mai acceptabil și credibil model căruia oamenii i-ar spune „da” la capătul unei dezbateri democratice.

Pragmatismul politic este calea care trebuie urmată întrucât reprezintă modelul de echilibru între democrația liberală cu individualismul și cu banul ca repere valorice fundamentale, și cealaltă formă extremă, cunoscută ca totalitarism, cu reperul său valoric reprezentat de egalitarism.

Însă cele două extremități sunt nocive pentru umanitate deoarece:

  • nu putem trăi individualist în condițiile în care prosperitatea umanității a fost posibilă numai datorită valorii personale recunoscute de comunitate;
  • nu putem fi egali, pentru că prin natura noastră suntem diferiți și diversitatea umană reprezintă rațiunea de a fi.

Tocmai din aceste motive este nevoie de o stare de echilibru care să aibă ca reper valoric pragmatismul exprimat de majoritatea unei comunități. Pentru a reuși acest lucru, o stare de comunicare reciprocă este neapărat necesară întrucât trebuie ca pe de o parte experții să „îndrume” decidenții, iar pe de altă parte oamenii politici trebuie să „asculte” de îndrumările experților, în funcție de nevoile practice socio-economice ale societății.

Nu ai drepturi pentru a publica.