Economie

Achitarea arieratelor

Una dintre măsurile unanim acceptate ca fiind benefice pentru relansarea economică de după criza economico-financiară din anul 2007 este injectarea de lichidități în economia țării.

Întâmplarea face ca sumele pe care statul român le are de plătit contribuabililor săi persoane fizice și juridice să fie mai mult decât îndestulătoare pentru a iniția un proces de revigorare economică. În plus, fluxurile financiare astfel introduse în economie ar impulsiona inclusiv consumul populației.

Totuși, motivul real pentru care datoriile statului rămân neachitate întocmai și la timp către contribuabilii săi este faptul că ele generează venituri indirecte la bugetul consolidat, prin aplicarea de dobânzi, majorări și penalități pentru neachitarea la timp a datoriilor pe care le are larândul său contribuabilul față de stat. Practic, vorbim despre un cerc vicios, creat și întreținut de stat, dar de pe urma căruia beneficiază numai statul, în vreme ce contribuabilii doar plătesc. Și plătesc în plus, mai mult decât ar trebui.

Astfel, avem de a face cu o lipsă a reciprocității în aplicarea legii în relațiile dintre stat și contribuabili, lipsă ce funcționează în defavoarea contribuabililor și le afectează astfel echilibrul financiar.

Însă un lucru este cert: forma cea mai eficientă de injectare a lichidităților în economia românească este achitarea tuturor datoriilor pe care statul le are față de contribuabilii săi, simultan și în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, acest lucru ar duce și la stabilizarea financiară nu doar a agenților economici, ci și a persoanelor fizice care au de recuperat bani de la stat.

Nu ai drepturi pentru a publica.