Economie

Măsuri economice

Dezvoltarea economico-socială a României depinde de foarte mulți factori. Însă cea mai mare influență o au măsurile economice adoptate de decidenții aflați în funcții cheie, de conducere în stat. Din păcate însă, chiar dacă de cele mai multe ori este vorba despre persoane calificate care cunosc în detaliu mecanismele economiei de piață, aceste persoane refuză să accepte alternativele la modul clasic de a gândi, când vine vorba de acest domeniu de activitate.

 

De exemplu, în momentul în care vrem să stimulăm încasările de venituri la bugetul de stat sub forma taxelor și impozitelor, o bună măsură practică ce ar trebui să fie ridicată la rang de politică națională este măsura aplicată la nivel local prin care se acordă o reducere, o scutire sau o derogare de la obligația de plată a unor taxe și/sau impozite în cazul în care contribuabilii plătesc integral până la un anumit termen limită. Acest lucru înseamnă că, la nivel local, în loc să alerge după contribuabili pentru a încasa de la ei taxele și impozitele administrația a creat aceste măsuri stimulative care determină contribuabilii să vină să plătească chiar înainte de termenul final pentru a putea avea astfel unele beneficii de natură fiscală.

Mai mult, măsurile stimulative ar trebui să fie diferențiate, întrucât acestea nu pot fi similare pentru toți contribuabilii. Astfel, unele măsuri ar trebui să fie stabilite pentru reprezentanții statului (pentru că altele sunt responsabilitățile și obligațiile la nivel de reprezentant al statului), în vreme ce alte măsuri ar trebui să fie stabilite pentru antreprenoriat, altele pentru simplii contribuabili și așa mai departe, diferențierea făcându-se în funcție de tipul contribuabililor cărora se adresează fiecare măsură stimulativă. În plus, în funcție de acest criteriu, ar trebui să fie stabilite și măsurile coercitive.

De asemenea, este nevoie să fie adoptate măsuri specifice pentru contribuabilii speciali, adică marile corporații și investitorii față de care statulromân trebuie să aibă o abordare diferențiată și un alt protocol.

Pe de altă parte, în rândul măsurilor stimulative ar trebui să avem politici de stimulare a excelenței, pentru că adevărata bogăție a acesteițări constă în înșiși oamenii săi. Ori, stimulând excelența, obținem inovare, iar inovarea este cheia prosperității economice. Producție putem face și noi la fel cum fac americanii, chinezii sau thailandezii. Însă ar trebui să ne gândim ce putem să inovăm, să realizăm cu creierele de aici pentru a beneficia de prosperitate economică. Iar pentru acest lucru, pe lângă măsurile de natură economică, avem nevoie și de unele măsuri care să stimuleze excelența în învățământ, în cercetare, artă, cultură și sport.

Nu ai drepturi pentru a publica.