Economie

Criza economico-financiară

Pentru a putea găsi soluțiile optime și eficiente pe termen lung la problemele aduse de criza economico-financiară -probleme de care încă ne zbatem să scăpăm- trebuie să facem neapărat câteva constatări care vor arăta că problemele actuale își au în realitate originea în lunga și zbuciumata istorie a societății noastre.

Criza declanșată în anul 2007 a însemnat încheierea unui ciclu economic din evoluția oamenilor, respectiv dezvoltarea industrială accelerată la nivel mondial. Din punct de vedere strict industrial economia pășește într-o nouă etapă, cea a maximizării eficienței poceselor de producție, având ca nou reper costurile minime raportate la volume cât mai mari posibil pentru a acoperi o potențială cerere globală.

Perioada de combatere a efectelor crizei declanșate în anul 2007 trebuie să fie în același timp și perioada de pregătire a noilor repere valorice rezultate din aplicarea noii paradigme economice.

Dacă vrem să ținem pasul cu evoluția economico-socială a statelor dezvoltate trebuie să admitem că criza declanșată în anul 2007 este momentul de la care se poate și trebuie ca România să-și schimbe paradigma economică. Astfel, reperele și valorile definitorii ale economiei românești trebuie să fie rescrise conform cerințelor reale ale oamenilor și ale societății în care trăim.

Această nouă construcție de valori și repere economice vine ca o consecință firească a evoluției societății românești, ea fiind singura alternativă reală și viabilă ce poate să răspundă noilor nevoi de dezvoltare în era economiei informaționale și consumeriste. În consecință, trebuie acceptat faptul că epoca industrială de aproximativ 150 de ani -de dezvoltare accelerată- este pe cale de a-și încheia importanța covârșitoare în dezvoltarea economică la nivel global și național.

Pentru a găsi soluțiile optime și eficiente pe termen lung pentru reforma economiei românești va trebui să lansăm și să răspundem la două întrebări simple:

1. Criza economico-financiară declanșată în anul 2007 este vinovatul de serviciu sau este o oportunitate istorică și pentru România?

2. Este vorba despre o criză de supraproducție sau este o criză a sistemului bancar?

Nu ai drepturi pentru a publica.